Skatt- og Avgiftsrett

Rettsfeltet innbefatter alle juridiske spørsmål knyttet til skatt og avgift, for eksempel merverdiavgift, skattefordeler ved salg, bedriftsbeskatning og beskatning av personlige skatteytere (lønnsmottakere). Under dette feltet faller også reglene om lemping av skatter og avgifter.

 

Vårt kontor tilbyr bistand til både personlige (private) og juridiske skattesubjekter.