Selskapsrett

Rettsområdet selskapsrett, favner om alle juridiske problemstillinger i tilknytningen til driften av selskaper. Det være seg etablering/stiftelse av selskaper, avslutning/opphør og rettslige spørsmål knyttet til selve driften. Rettsfeltet må sees i sammenheng med skatte – og avgiftsretten.

Vårt kontor har bred erfaring med konkret bistand til små og mellomstore bedrifter.