Immaterialretten

Immaterialretten tar for seg rettsområder knyttet til rettigheter av ikke-materiell art. Dette dreier seg typisk om opphavsrett, patentrett, varemerkerett og designrett. Rettsfeltet har den siste tiden vært i betydelig utvikling; ikke minst på grunn av den økte bruken av sosiale medier.

Våre advokater har erfaring med forskjellig typer saker knyttet til dette rettsområdet. Dette gjelder både med hensyn til konkret veiledning og rådgivning, men også ved domstolsbehandling.