Gjeldsforfølgningsrett

Fordringshavere

Har du eller ditt selskap utestående fordringer som ikke blir betalt etter vanlige purringer? Er kravet ubetalt ved forfall bør det sendes ut betalingspåminnelser. Dersom kravet fortsatt ikke gjøres opp må det vurderes om det skal forfølges videre. Slike saker bør ikke ligge for lenge før noe gjøres. Betales ikke et krav frivillig må det vurderes rettslig forfølgning.

Vårt kontor har god erfaring i slike saker. Vi kan bistå med tvangsinndrivelse via namsmannen eller sak for forliksrådet eller de ordinære domstoler.

Skyldnere

Er du eller ditt selskap utsatt for inkassopågang eller rettslig inndrivelse, fra en eller flere kreditorer? Problemer av denne type kan oppleves som svært tyngende. Imidlertid er det viktig ikke å forholde seg passiv i slike saker. Dersom kravet er omtvistet er det viktig å få dette fremmet så tidlig som mulig. Det kan også være rom for forhandlinger om nedbetalingsavtaler. Ta kontakt med oss for vurdering av din sak. Du bør på forhånd ha skaffet deg oversikt over din egen økonomi og ta med dokumentasjon om dette.

Artikkel om tvangsforfølgning av pengekrav her: