Arbeidsrett


Arbeidsretten favner om en rekke saker i tilknytning til partene i arbeidslivet.

Den mest praktiske delen av feltet tar for seg konkrete saker i tilknytning til opphør av arbeidsforhold, enten ved oppsigelse, avskjed eller permittering. Det er imidlertid verdt å merke seg at dette rettsfeltet inneholder en rekke andre sakstyper. Her nevnes bla fortrinnsrett ved nyanettelser, masseoppsigelser, suspensjon, HMS-arbeid og ikke minst rettigheter og plikter i forbindelse med det psykososiale arbeidsmiljøet (for eksempel vern mot mobbing og varsling).

Vår kontor har lang erfaring med konkret bistand innenfor alle disse sakstypene. Vi bistår både på arbeidstakersiden, og arbeidsgiversiden.