Prosess

Prosessreglene er regler om hvordan tvister for domstolene skal behandles. I Norge har vi forliksråd, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Forliksrådet er laveste instans, men kan ikke behandle alle saker. Noen saker må derfor reises direkte for tingretten.

Lagmannsrett og Høyesterett er ankeinstanser som kan overprøve avgjørelser avsagt av lavere instans. Imidlertid vil ikke alle ankesaker slippe inn til behandling.

Dersom du er saksøkt eller vurderer å saksøke noen vil du normalt være tjent med å la deg representere av advokat.

Vårt kontor har omfattende prosedyreerfaring for domstolene.