Advokat Morten Grimstad

MORTEN GRIMSTADArbeidsfelt

 • Almenn praksis
 • Arbeidsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Arv og skifte
 • Strafferett,
 • Prosedyre
 • Barnevern
 • Familierett/barnefordeling
 • Forvaltningsrett
 • Kjøp og salg av fast eiendom
 • Avtalerett

Utdannelse

 • Advokatbevilling 2009
 • Cand. Jur 2002, Universitetet i Bergen

Praksis

Deltaker i AdvokatCompagniet DA

Egen prakis

Offentlig forvaltning, herunder Direktoratet for Arbeidstilsynet og Fiskeridirektoratet

Advokat Morten Grimstad har omfattende prosedyre erfaring fra domstolene

Dir. tlf: 55 55 48 12

e-post: morten.grimstad@acda.no