Begrensninger i saksomk.

Dersom en tvist blir gjenstand for rettslig behandling, vil påstanden fra begge sider som oftest inneholde et krav om dekning av sakskostnader. Det er den aktuelle domstolen som avgjør sakskostnadsspørsmålet, og rettens avgjørelse begrenser ikke advokatens salærkrav mot klienten.

 

Dersom saken går for forliksrådet eller i tingretten blir behandlet under reglene for småkravsprosess, foreligger det lovmessige begrensinger vedrørende hvilke sakskostnader som kan kreves. I forliksrådet er kostnadene til rettshjelp begrenset til 4 R (rettsgebyret), jf tvisteloven § 6 – 13 bokstav d. Dersom saken går etter reglene om småkravsprosess er kostnadene til rettshjelp begrenset til 20 % av tvistesummen, jf tvisteloven § 10 – 5 andre ledd, maksimalt kr 25.000,-.

 

Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten.