Advokat Kjersti Benedikte Ulvik

KJERSTI BENEDIKTE ULVIK

Arbeidsfelt

Plan- og bygningsrett

Fast eiendom, tingsrett og naborett

Arbeidsrett

Fiskeri og sjømat, beskyttede betegnelser

Kontraktsrett, erstatningsrett, forbruker- og kjøpsrett

Arv, testament og skifte

Barnerett og barnevern

Prosedyre

 

Utdannelse

Advokatbevilling, 2010

Master of Laws (LL.M.), UNSW, (IT- og EU-rett), 2001

Cand. Jur med menneskerettigheter som spesialfag, Universitetet i Bergen, 2000

Jusstudier ved Universitat Freiburg, Sveits, (folkerett og rettssosiologi), 1998

Realfagstudier ved Universitetet i Bergen, (matematikk og fysikk), 1992

 

Praksis

Deltaker i AdvokatCompagniet DA

Prosjektleder, Klagesaksprosjektet 2014-2015, Bergen kommune, Etat for byggesak og private planer

Juridisk rådgiver, Bergen kommune, Etat for byggesak og private planer, seksjon byggesak

Rettshjelper, Gatejuristen Bergen

Advokatfullmektig og senere advokat i Advokatkontoret Fløien

Advokatfullmektig i AdvokatCompagniet DA

Juridisk rådgiver, Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon for forbrukerhensyn

Juridisk rådgiver, Fiskeridirektoratet, hovedkontoret, seksjon for kvalitet og marked

 

Direkte telefon: 55 55 48 06

Mobiltelefon: 926 08 057

E-post: ulvik@acda.no