Advokat Rune Valaker

RUNE VALAKER

Arbeidsfelt

  • Generell forretningsjuridisk bistand med særlig vekt på fiskeri og havbruksrett
  • Strafferett, herunder økonomiske straffesaker

Utdannelse

  • Advokatbevilling 1988
  • Møterett for Høyesterett 2002

Praksis

  • Deltaker i AdvokatCompagniet DA
  • 3 års praksis ved Stavanger politikammer som aktor og politileder
  • Styreverv i diverse selskaper

 

Dir. tlf. 55 55 48 11

e-post:  valaker@acda.no