Advokat Ingvar Frostad

Arbeidsfelt

 • Strafferett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Husleierett
 • Erstatningsrett
 • Familierett
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Skifterett
 • Arverett
 • Utlendingsrett
 • Barnevern
 • Alm. praksis
 • Prosedyre

Utdannelse

 • Advokatbevilling 2001
 • Cand. Jur., Universitetet i Bergen
 • Advokatfullmektig 1998

Praksis

Deltaker i AdvokatCompagniet DA

Omfattende prosedyreerfaring for tingrett, lagmannsrett og Fylkesnemnda.

Dir. tlf: 55 55 48 05, mob. 920 58 065

e-post: ingvar.frostad@acda.no