Advokat Even Øistensen

EVEN ØISTENSEN

Arbeidsfelt

 • Fast eiendoms rettsforhold, herunder ekspropriasjon og skjønn, odelsrett og jordskifte
 • Arbeidsrett
 • Husleierett
 • Arverett, herunder dødsbo
 • Hjelpevergeoppdrag
 • Familierett, herunder barnefordeling
 • Oppløsning av sameie mellom samboere
 • Immaterialrett
 • Avtalerett
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Skatt og avgift
 • Selskapsrett
 • Prosedyre

Utdannelse

 • Advokatbevilling 2005
 • Cand. Jur 2002, Universitetet i Bergen

Praksis

Deltaker i AdvokatCompagniet DA

Deltaker i Advokatfirmaet Liabø & Øistensen AS

Ansatt advokat hos advokatfirma Romstad AS

Advokat/Advokatfullmektig hos advokatfirmaet Ole Christian Høie AS

Verv    

 • Erfaring fra forskjellige styreverv
 • Medlem av Den Norske Advokatforenings Disiplinærutvalg, Hordaland og Sogn og Fjordane krets
 • Medhjelper ved tvangssalg for Nordhordland tingrett

 

Advokat Even Øistensen har omfattende prosedyreerfaring for fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett.

Dir. tlf: 55 55 48 02

e-post: eoi@acda.no