Advokat Bjørn Liabø

Arbeidsfelt

 • Erstatning på grunn av skade (personskade, yrkesskade, pasientskade og voldsoffer)
 • Erstatning på grunn av kjøp/salg av fast eiendom
 • Ekspropriasjon
 • Skifterett
 • Entreprise, bustadoppføring
 • Ansvar, styreleder/daglig leder
 • Arbeidsrett
 • Midlertidig forføyning og arrest
 • Prosedyre

Utdannelse

 • Advokatbevilling 2006
 • Cand. Jur 2002, Universitetet i Bergen
 • Cand. Mag. 1996, Statsvitenskap, historie og jus, Universitetet i Bergen

 

T: 55 55 48 10
M: 922 09 722
E: bl@acda.no