Advokat Andreas Brown

Andreas Brown

Arbeidsfelt

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Familierett
 • Oppløsning av sameie mellom samboere
 • Arverett, herunder dødsbo
 • Skatt og avgift
 • Avtalerett
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Konkurs
 • Prosedyre

Utdannelse

 • Advokatbevilling 2006
 • Cand. Jur 1999, Universitetet i Bergen

Praksis

Deltaker i AdvokatCompagniet DA

Deltaker/partner i Advokatfirmaet Riise & Brown AS

Ansatt advokatfullmektig/advokat hos advokatfirma Johannesen & Riise AS

Skattejurist, Hordaland skattefutkontor

Verv    

 • Bostyrer i konkurs for Bergen tingrett

 

Dir. tlf. 55 55 48 15

e-post: andreas.brown@acda.no