Advokat Jan Olav Andersen

Arbeidsfelt

 • Faste eiendoms rettsforhold
 • Reklamasjonssaker etter kjøp/salg
 • Tingsrett
 • Jordskifte
 • Seksjonering
 • Salg og oppgjør
 • Skjønn
 • Utbyggingsavtaler
  Kjøpsrett
  Arverett – dødsboskifte
  Familierett og samboere
  Barnefordeling
  Avtale og kontraktsrett
  Forretnings- og selskapsrett
  Borettslag og sameier
  Husleie
  Tvangsfullbyrdelse
  Prosedyre

Utdannelse

 • Juridisk Embetseksamen 1987
 • Advokatbevilling 1990

Praksis

Deltaker i AdvokatCompagniet DA Partner AdvokatPartner ANS / Dalheim/Rasmussen ANS Egen praksis Ansatt advokat i Berg-Olsen & Co Advokatfullmektig Hans Hoffmann

Verv

Forskjellige styreverv
Medhjelper Bergen tingrett – tvangssalg.

Dir. tlf: 55 55 48 06

e-post: joa@acda.no